Thursday, August 6, 2015

పిల్లలు - బొమ్మలు

నేను పిల్లల కోసం రాసిన కథలు ఇ పుస్తకంగా కినిగెలో ..... ఫ్రెండ్స్. చదవండి సమయం ఉన్నప్పుడు... మీ పిల్లల చేత చదివించండి. మరేమో వాళ్ళు చదవలేకపోతే మీరే చదవాలి సుమా! మొత్తం ఇరవై ఆరు కథలు. మా అబ్బాయి గౌతమ్ పిడూరి రాసిన రెండు కథలు కూడా ఇందులో చేర్చాను.  

No comments:

Post a Comment

P