Thursday, April 14, 2016

చేతన
ఫ్రెండ్స్ కో కవిత

మాకు సెలవలు ఇచ్చేశారు ఫ్రెండ్స్, ఈ సెలవల్లో రమణాశ్రమానికి ఆ తర్వాత విపాసన కి వెళ్ళొస్తాను ఓ నెల రోజులు. ఈ నెలలో ఓ మూడు నాలుగు కథలు పబ్లిష్ అవుతున్నాయి. వీలున్నప్పుడు షేర్ చేసుకుంటాను.

అక్షర గులాబీల సుగంధాన్ని మీ మనసు్సలో అలుముకోనీండి. అక్షరాలు రాసే వారిని అభినందించండి.

మీ అభినందనలే మరిన్ని అక్షరాలకి ఆధారాలవుతాయి కదా!? :)

***

// ఫ్రెండ్స్ కి ఓ కవిత//
రాధ రాజశేఖర్

ఎదుటి వ్యక్తి మనసులోంచి
సూటిగా తాకిన అభినందన
'చేతన' ని కుదుపుతుంది

ఎడతెగకుండా మాట్లాడుతున్న
విదూషకుడు హఠాత్తుగా
మౌనం వహిస్తాడు

క్షణాల్లోంచి వింత వింత సుమాలు పూస్తాయి
మనశ్శరీరాలు తేలిపోతున్నట్లుగా ఉంటాయి

'నా' గురించి ఏవో వివరాలు అడుగుతున్న స్వరాలు
ఎప్పుడూ మనసులో ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటాయి

ముగించుకుని వెళ్ళాల్సిన దానిని
పెంచుకుని వెళుతున్నానన్న ఆశ్చర్యం
ఆనందంగా మారుతూ ఉంటుంది

మనుషులు చూపించిన అభిమానం
దిగంతాలు దాటి జగమంతా విస్తరిస్తుంది

మనుషుల మీద నమ్మకం
మరోసారి మల్లెపువ్వులా గుబాళిస్తుంది

***

2 comments:

P