Sunday, June 12, 2016

సహస్ర - నా మనవరాలుతో (మా అక్క మనవరాలు) సంభాషణ:

"హల్లో రాధ నానీ"

"ఊఁ చెప్పు. స్కూల్ మొదలైందా!?"

"ఇంకాలేదు కాని రాధ నానీ, హేమక్క (మా పని అమ్మాయి కూతురు) ఏ స్కూల్లో చదువుకుంటుందీ!?"

"రిషీవ్యాలీ రూరల్ సెంటర్లో, ఇక్కడకి దగ్గర్లో ఉందిలే. ఏం?"

"మరీ హేమక్కని నేను బెంగుళూరు తెచ్చుకోని మా స్కూల్లో చేర్పిస్తా"

"ఎందుకమ్మా, ఇక్కడ చదువుకుంటుందిలే"

"అహ! రిషీవ్యాలీలో బాగా చదువుకోవడం లేదు, అందుకే అక్కడ పనిమనిషిగా చేస్తోంది కదా! బెంగుళూరులో చదువుకుంటే ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటుంది"

"మరి పని?"

"మనమే చేసుకుందాం, రాజు తాత చెప్పాడు కదా మన పని మనమే చేసుకోవాలనీ"

"అలాగేలే తల్లీ, హేమక్కని ఇక్కడే మంచి స్కూల్లో చేర్పించమని వాళ్ళమ్మతో చెప్తాలే.. మరి వాళ్ళమ్మ బాధపడతుంది కదా వాళ్ళమ్మాయిని మీ ఇంటికి పంపిస్తే.. సరేనా?"

"ఊఁ సరే రాధ నానీ"

*****

(కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకున్నాను. "ఈ పిల్లకి చదువురావడం లేదమ్మా, అందుకే పని నేర్పిస్తూ ప్రైవేట్ గా చదివిస్తున్నాను అని ఎలా చెప్పడం?"

మా హేమ - నేను
No comments:

Post a Comment

P