Sunday, October 12, 2014

గుజ్జెనగూళ్ళు - 12


ఫొటో తీస్తుంటే ముసుగెందుకేసుకున్నావ్ సహస్రా!”

కనపడకుండా మాయమైపోవాలని రాధ నానీ"

ఎందుకూ?”

పెద్దవాళ్ళతో నీకేం పనీ అంటావు కదా నువ్వు.... అందుకని"

“ :) ”

*****
No comments:

Post a Comment

P